Aktualności

W tej chwili nie ma, żadnych aktualności

 

Coaching

 

Coaching życiowy (Life coaching)

Ma charakter indywidualny i dotyczy życia jako całości. Praca z klientem opiera się na tym, co jako klient uznasz za istotne w swoim rozwoju osobistym. W procesie coachingu poruszane są kwestie celów życiowych, postaw, zachowań, wartości, wyborów itp. Celem procesu jest prowadzenie Ciebie tak abyś w codziennym życiu postępował zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami. Coach pracuje na Twoich zasobach, ukazując potencjał, dzięki któremu jesteś w stanie realizować plany osobiste i zawodowe. W procesie coachingowym stopniowo uczysz się brać odpowiedzialność za swoje postępowanie i rozwój. Celem nadrzędnym relacji coachingowej jest dążenie do osiągnięcia przez klienta jak najpełniejszej satysfakcji życiowej. 
(http://saycoach.pl/coaching-zyciowy-personal-coachinglife-coaching/)

 

Coaching dla związków

Coaching tego rodzaju dotyczy kilku obszarów pracy nad związkiem, co uzależnione jest oczywiście od potrzeb klientów. Oferta obejmuje zarówno udoskonalanie i tworzenie bardziej satysfakcjonujących relacji, przeciwdziałanie nudzie i rutynie, wzbudzanie i podsycanie wzajemnej fascynacji, jak również pracę nad kryzysem, konfliktami, zrozumieniem potrzeb bliskiej osoby. Coach diagnozuje główne trudności rozwoju związku i określa sposoby pracy nad nimi. Celem sesji coachingowych jest budowanie harmonijnych relacji, opartych na zaufaniu i zrozumieniu. 
(http://saycoach.pl/coaching-dla-zwiazkow-couple-coaching/)

 

Coaching rodzinny

Ukierunkowany jest na poprawę wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Głównym celem coachingu rodzinnego jest rozwiązywanie trudności wynikających z wychowywania dzieci, poznawanie konkretnych sposobów rozwiązywania konfliktów, właściwego stawiania granic dziecku z poszanowaniem jego potrzeb, zachęcania dziecka do współpracy, ale także rozpoznawanie własnych emocji i adekwatne reagowanie na emocje innych. Coaching rodzinny jest również dla Ciebie, jeśli chcesz nauczyć się skutecznych sposobów rozmawiania z dziećmi, stawania się przyjacielem własnego dziecka oraz budowania relacji opartych na miłości, szacunku i wzajemnym zrozumieniu. W procesie coachingu ważna jest konsekwencja postępowania wobec dziecka, która w efekcie prowadzi do dającej satysfakcję obydwu stronom ciepłej i głębokiej relacji. Coaching wymaga od rodzica realizacji w życiu codziennym ustalonych podczas spotkania zadań, których efekty są każdorazowo omawiane z Coachem. Dzięki temu jest to niezwykle skuteczny sposób wprowadzania zmian i nabywania nowych umiejętności. Szczególnie przydatny jest dla rodziców preferujących indywidualną pracę, mających potrzeby, które trudno zaspokoić pracą w grupie warsztatowej czy też literaturą.
(http://saycoach.pl/coaching-rodzinny/)

 

Coaching dla kobiet

W związku ze współpracą z Fundacją La Loba wspierającą osobisty i zawodowy rozwój kobiet przygotowaliśmy specjalną ofertę tylko dla kobiet. Coaching jest dedykowany kobietom, które chcą poznać siebie i swoje potrzeby, odkryć potencjał osobisty i pełnię zasobów zawodowych, zrozumieć swoje działania i blokady oraz bariery, które stoją na drodze do realizacji ich celów. Wspólnie z Coachem zdefiniujesz, skontrolujesz i skorygujesz proces własnego rozwoju, zaplanujesz pozytywne zmiany, wprowadzisz je bezpiecznie w życie i zyskasz motywację do samodzielnego działania. Coach pokaże Ci narzędzia i sposoby dzięki, którym będziesz mogła w pełni wykorzystywać swoje zasoby w wybranym przez siebie obszarze. Główne cele jakie stawiają sobie kobiety w procesie coachingu to:

 • ustalenie nowej drogi zawodowej,
 • realizacja nowych celów w życiu zawodowym,
 • znalezienie lub zmiana pracy,
 • rozwój kompetencji,
 • rozwój firmy,
 • sprawa wagi – trudności z zrzuceniem i utrzymaniem wagi – aspekt psychologiczny,
 • coaching w obszarze relacji z innymi,
 • znaczące decyzje życiowe,
 • problemy w związku małżeńskim lub partnerskim,
 • poczucie własnej wartości, kłopoty z samooceną i wpływ na swoje życie,
 • radzenia sobie ze stresem, nauka relaksacji, wizualizacji itp.

(http://saycoach.pl/coaching-tylko-dla-kobiet/)

 

Skype coaching

Ten rodzaj coachingu zaoszczędzi Twój czas i koszty podróży oraz stworzy nową możliwość coachingu o dogodnej porze. Dzięki komunikatorowi Skype możemy kontaktować się z dowolnego miejsca w Polsce i na całym świecie.

 

Zobacz także:

Warsztaty

Doradztwo psychologiczne