Aktualności

W tej chwili nie ma, żadnych aktualności

 

Wczesna interwencja

 

Wczesna interwencja są to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, które dążą do pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia pierwszych oznak nieprawidłowego funkcjonowania. Pełni ona funkcje: informacyjną, diagnostyczną oraz stymulacyjną.

 

Wczesną interwencją powinny zostać objęte dzieci przedwcześnie urodzone z:

 • niską masą urodzeniową i niską punktacją Apgar,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • zespołami wad wrodzonych (np. zespołem Downa),
 • autyzmem,
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego i inne.

 

Wykonujemy również u dzieci zabiegi Integracji Odruchów Twarzy według metody dr Swietłany Masgutowej - terapia ta służy pomocy pacjentowi z:

 • zaburzeniami mowy,
 • wadami wymowy,
 • problemami z napięciem w obrębie aparatu artykulacyjnego,
 • jedzeniem,
 • ślinieniem się,
 • wyrażaniem emocji,
 • komunikacją.